DREAM SHOW
Full Name (*)
Email (*)
Quantity Child
Quantity Adult (*)
Phone Number (*)
Depart Date (*)
Request More
Tour Name (*)
BOOKING
  1. dream show
  2. dream show
  3. dream show
  4. dream show
  5. dream show
  6. dream show
  7. dream show
  8. dream show
  9. dream show
DREAM SHOW AT NIGHT
PRICE: 450.000 VND / PERSON
Time: 19h30 - 20h30
Policy for Child
- Height from 1 -> 1.3meter : 350.000 VND
- Less than 1m free.

​​
JOURNEYS:
19h15 : Xe tới đón
19h30 : Quý khách được dừng chân tại Nhà Hát Nghệ Thuật dân gian Á Châu và thưởng thức buổi ca hát tại đây
21h00 : Buổi ca hát kết thúc,quý khách được đưa về khách sạn.
DMCA.com Protection Status