TOUR MUD BATH PONAGAR TOWER
Full Name (*)
Email (*)
Quantity Child
Quantity Adult (*)
Phone Number (*)
Depart Date (*)
Request More
Tour Name (*)
BOOKING
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director
  8. Managing Director
TOUR MUD BATH PONAGAR TOWER
PRICE: 450.000 VND / PERSON
Policy for Child
- Height from 1 -> 1.3meter. Tickets cost half the adult fare.
- Less than 1m free. From 1.3meter or more are considered adults


JOURNEYS:
Các khung giờ xuất phát : 8h00 , 9h00 , 11h00 , 13h00 , 14h00 , 15h00 , 16h00
Các khung giờ kết thúc : 10h30 , 11h30 , 13h30 , 14h30 , 15h30 , 16h30 , 17h30

Bùn khoáng tập thể
 - Ngâm bùn khoáng mát trong hồ tập thể ( 15 phút )
- Ngâm nước khoán nóng thiên nhiên & tắm ôn tuyển thủy liệu pháp ( 30 phút )
- Phục vụ miễn phí 01 chai nước khoáng 350ml / người.
- Tắm hồ bơi - thác nước khoáng ấm mát , ngâm Jacuzzi
- Quý khách vui lòng mang theo quần áo tắm ( hoặc thuê tại quầy )
Thap quan tháp bà.
DMCA.com Protection Status